Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Özelleştirilmelere İlişkin İlan Metinleri - Ankara Sanayi Odası

Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Özelleştirilmelere İlişkin İlan Metinleri

    1 Haziran 2012

Tarihi  : 31.05.2012
İşareti : 05/5000- 1850
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait İzmir Kruvaziyer Limanı’nın 46 yıl süre ile “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ilan metni ve muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilan metinleri ekte yeralmaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası