Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Otoyollar, Köprüler ve Bunlar Üzerinde Yer Alan - Ankara Sanayi Odası

Özelleştirme Kapsam ve Programında Bulunan Otoyollar, Köprüler ve Bunlar Üzerinde Yer Alan

    19 Ocak 2012

Tarih: 19.01.2012
İşareti : 05/5000- 265
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından gelen bir yazıda, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, otoyollar, köprüler ve bunlar üzerinde yer alan tesislerin İşletme Haklarının Verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine yönelik olarak son teklif tarihinin uzatılmasına ilişkin ilan metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası