Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Duyuru Hk. - Ankara Sanayi Odası

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Duyuru Hk.

Tarihi     : 22.10.2011
İşareti    : 05/5000-3523
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,  Maliye Hazinesine ait muhtelif taşınmazların satış yönetimi ile özelleştirilmesi amacıyla açılan ihalede son teklif verme tarihinin uzatılmasına ilişkin ilan metni ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası