Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Duyuru - Ankara Sanayi Odası

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Duyuru

    6 Ağustos 2012

Tarihi   : 06.08.2012
İşareti: 05/5000-2530
İrtibat   : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 13.07.2012 tarih ve 4852  ile 05.07.2012 tarih ve 4649 sayılı yazıları  ve Sümer Holding ‘in 19.07.2012 tarih ve 267/2908 yazısı eklerinde yer alan özelleştirme ilanları ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla