Özelleştirme Duyurusu - Ankara Sanayi Odası

Özelleştirme Duyurusu

    25 Haziran 2013

Tarih: 24.06.2013
İşareti: 05/5000-2345
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Özelleştirme İdaresinin 05.06.2013 tarih ve 4978 sayılı yazısına atfen, Yemen Elektrik ve Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Kamu Elektrik Şirketi (PEC) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na tevdi edilen ve bir örneği ekte iletilen uluslararası ihale duyuru kapsamında Aden’de ağır fuel oil ve doğal gaz ile çalışacak 150MW’lık elektrik santralleri için ihaleye çıkıldığı bildirilmektedir.İhaleye ilişkin bilgilere Özelleştirme İdaresi web sitesinden (www.oibgov.tr)  ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası