Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:25) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:25) Hk.

    11 Ekim 2012

Tarihi  : 11.10.2012
İşareti : 4/5000-3167
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)” 11.10.2012 tarih ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası