Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22) - Ankara Sanayi Odası

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

    2 Kasım 2011

Tarihi    : 02.11.2011
İşareti   : 4/5000 –3346
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)” 01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası