Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Hk.

    21 Eylül 2011

Tarihi     : 21.09.2011
İşareti    : 4/5000-2863
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
                                                                                                      
“Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)” 21.09.2011 tarih ve 28061 sayılı Remi Gazete’de yayımlanmıştır.
  
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası