Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 seri nolu Gümrük Genel Tebliği hk. - Ankara Sanayi Odası

Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 seri nolu Gümrük Genel Tebliği hk.

Tarihi    :   05.08.2008
İşareti    :  6/5000 – 3298
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,   

 

02.08.2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilgilerinize Sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası