ÖZDEBİR’DEN CHP’YE ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

    24 Kasım 2017

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Asgari ücret 2 bin TL olsun” önerisini eleştiren Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, verimlilik artışıyla desteklenmeyen ücret artışlarının ekonomi üzerinde olumsuz etkiler doğuracağına dikkat çekerek, “Dünya’da ülkelerin imalat sanayilerinin rekabetçiliklerini korumak ve artırmak adına tedbirleri ardı ardına aldıkları bir ortamda Türkiye’nin ücretlerde bu boyutta bir artışı  tartışıyor olması düşündürücüdür. El kesesinden hovardalık yapmayı bırakın” dedi.

Özdebir şöyle devam etti: “Türkiye’de hali hazırda yükselen girdi maliyetlerinin üzerine bir de asgari ücret zammı ile işçilik maliyetlerinin   anormal artırılması, özellikle imalat sanayisi açısından önem arz eden yabancı sermayeye sekte vuracaktır. Aynı zamanda halen istenilen seviyede olmayan yerli firmalarımızın yatırım iştahını da köreltecektir.  Son olarak her yıl 1 milyon gencine iş bulmak zorunda olan Türkiye’nin başta genç istihdamı olmak üzere atması gereken adımlar bulunmaktadır. Bir taraftan istihdamı artırmaya çalışırken aynı zamanda asgari ücrette önemli bir artışın gerçekleştirilmesi rasyonel değildir. Bu uygulamalar, geldiğimiz nokta itibari ile halen mücadele ettiğimiz kayıtdışı istihdamı da körükleyecektir.” 

Siyasetçilerin söylemlerinde sorumlu davranması gerektiğini vurgulayan Özdebir, ekonomik gerçeklerle uyuşmayan vaatlerin siyasetçilerin inanırlığına gölge düşürdüğünü de ifade etti. ASO olarak 2016 yılında gerçekleşen yüksek asgari ücret artışını  eleştirdiklerini de hatırlatan Özdebir, “CHP’nin bu önerisinin iktidar tarafından ciddiye alınacağına  ihtimal vermiyorum. Ancak şunu iktidar muhalefet tüm siyasetçilerin bilmesi gerekiyor: Ekonomik vaatlerin özellikle düşük gelirli kesimlerin gelirlerini etkileyerek toplumsal refahta geçici bir artış sağlayacağı açıktır, ancak bu artışlar sonunda yine dar gelirlileri vuracaktır” diye konuştu.

Asgari ücretin ülkemizde başta cezalar olmak üzere birçok ekonomik değişkenin  belirleyicisi olduğunu da hatırlatan Özdebir, “Ayrıca asgari ücrette  yapılacak ekstra artışlar, ücret skalasının her aşamasını etkileyecek ve ücretlerde genel bir artışa yol açacaktır. Bunun rekabet gücümüzü olumsuz etkileyeceği de açıktır.  Bu nedenle siyasetçilerimiz önerilerde bulunurken biraz daha sorumlu davranmalı ve popülist öneriler yerine, toplumsal refahta kalıcı artışlara yol açacak uzun vadeli ve sürdürülebilir politika önerilerine odaklanmalı, İktidara ve kamuoyuna daha ciddi öneriler getirmelidir” dedi.