ÖZDEBİR: Yüksek Teknolojili Üretim için İnsan Kaynağımızın Niteliğini Yükseltmeliyiz

    25 Aralık 2018

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından başlatılan ECVET (European Credıt System For Vocatıonal Educatıon And Traınıng- Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi)  Çalıştayı’nda konuştu.

ECVET ile bireylerin farklı ülkelerde ve farklı kurumlarda mesleki eğitimlerini tamamlayabilme yolunun açıldığını belirten Özdebir, bu sistemin bireyin kendi ülkesi dışındaki bir ülkede gördüğü eğitimin tanınmasını ve şeffaflığını sağlamak üzere geliştirildiğini ifade etti. Özdebir, insanların  emeklerinin karşılığının kayıt altına alınıp, daha sonra birleştirilmesi ve kazanmış oldukları unvan ve statüye ulaşmalarının son derece önemli olduğunu söyledi.  Bununla hayat boyu eğitimin cazibesinin  artacağına inandığını da kaydeden Özdebir, “ECVET yalnız istihdam açısından değil, en büyük sermayemiz olan genç nüfusun niteliğinin artırılması açısından onları teşvik edecek bir unsur olarak değerlendirilmeli” dedi.

ASO olarak yıllardır mesleki eğitim konusunda çalışmalar yaptıklarını da anlatan Özdebir, “Bu çalışmalarımızla Türkiye’ye örnek modeller ortaya koyup, hem mesleki eğitimin niteliğini yükseltmeyi amaçlıyoruz, hem de mesleki eğitimin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Mesleki eğitimi cazip hale getirmenin önemli yollarından biri de meslekte kariyer basamaklarının oluşturulması. ECVET projesinin mesleki eğitimin cazibesinin artırılmasına katkı sağlanacağına da  inanıyorum” dedi.

“Bizim petrolümüz, altınımız, çok değerli madenlerimiz yok. Biz, üreterek var olmak mecburiyetinde olan bir ülkeyiz” diyen Özdebir, “Her 5-10 yılda bir başımıza gelen bu krizlerin sebebi, aslında ülke olarak gelirlerimizin üstünde bir harcama yapmaktan kaynaklanıyor. Yani cari açık veriyoruz. Bu cari açığı kapatabilmenin tek yolu daha fazla üretim. Bunun için nitelikli ve donanımlı insan kaynağını yetiştirebilmemiz lazım. Maalesef bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez” dedi.

Mesleki eğitime bütüncül bir şekilde bakılamadığı için fazla mesafe alınamadığını da vurgulayan Özdebir, “İşsizlik oranlarının bu kadar yüksek olmasına rağmen imalat sanayii eleman bulamıyor. O zaman bir yerde yanlış yapıyoruz” diye konuştu.