ÖZDEBİR: SAĞLIKLI BÜYÜME İÇİN İHRACATIN KATKISINI ARTIRMALIYIZ

    11 Haziran 2018

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 2018 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 7,4’lük büyümeyi değerlendirirken, “2017 yılındaki %7,4’lük büyümeden sonra Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde yine önemli bir performans sergilemiştir. 2015 yılından bu yana ilk çeyrekler bazında en yüksek büyüme oranıdır. Son 6 yılın ilk çeyrek ortalamalarının %6,3 olduğu düşünüldüğünde, bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen büyümenin tatmin edici olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır” dedi.

Önümüzdeki dönemde sağlıklı bir büyüme için Türkiye’nin ihracata ağırlık vermesi gerektiği görüşünü savunan Özdebir, “Enflasyonu körüklemeksizin, cari açığı yükseltmeyen büyüme için, net ihracatın büyüme üzerindeki katkısının artması şarttır” dedi.

İlk çeyrekteki %8,8’lik Sanayi üretimini olumlu değerlendiren Özdebir, “Özellikle imalat sanayinin %9,3’lük ilk çeyrek büyümesi son 7 yılın en yüksek değeridir. İlk çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, aslında Türkiye ekonomisinin 2018 yılına gayet iyi başladığını ortaya koymuştu. 2018 yılının Mart ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı %77.8 olmuştur. Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında %1,4 yukarıda görünmektedir. Mart ayında sanayi üretimi yıllık bazda %7,6 artış göstermiştir. Mart ayında, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi %1 artış göstermiştir. Hizmet sektörü %1.3 artış gösterirken ticaret sektöründeki artış oranı %2.2’dir” dedi.

“Önümüzdeki dönemin en önemli konularından bir tanesi, KOBİ’lerin işletme sermayesi sorunu” olacaktır diyen Özdebir, “Vadelerin çok uzadığı bu dönemde imalatçı KOBİ’lerin işletme sermayesi artık kendilerine yetmemektedir. Merkez Bankası’nın son faiz artırımının ardından finansmana erişimin iyice pahalı hale geldiği bir ortamda bu KOBİ’lerimize alternatif finansmana erişim kanalları oluşturulması gerekmektedir” diye konuştu.