Özdebir; “Orta gelir tuzağından kurtulmak için yüksek teknolojili ürünler üretmeliyiz”

    30 Ocak 2018

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) çatısı altında faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri ürünler, 5. Proje Pazarı’nda görücüye çıktı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 5. Proje Pazarına, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, TSSK Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ünal katıldı.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin orta gelir tuzağından kurtulması ve belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için şu anda içinde bulunduğu orta teknoloji segmentinden yüksek teknolojiye sıçraması gerektiğini söyledi.

Türkiye olarak bu sıçramayı gerçekleştirebilecek en önemli kentin Ankara olduğunu söyleyen Özdebir, “Veriler Ankara’nın bu performansını ortaya koymaktadır. Ankara, bugün ileri teknolojili patent/faydalı model başvurularının %14’ünü gerçekleştirmiştir. Ar-Ge yapan üreticilerin %15’i, ileri teknoloji üretiminin %13’ü Ankara’dadır. Ar-Ge mühendislerinin %28’i Ankara’dadır. İleri teknoloji yatırımlarının %30’una Ankara ev sahipliği yapmaktadır. İleri teknolojili 13 alt sektörün tamamında Ankara rekabet gücüne sahiptir. 23 Dolar’lık ihracat kg fiyatı ile Ankara, Türkiye’de en değerli üretimi yapan şehir konumundadır. Ankara’da imalat sanayiinde yapılan üretimin %34’ü yüksek ve orta yüksek teknolojilidir ve Ankara ileri teknoloji üretiminde liderdir. 10 araştırma üniversitesinin 4 tanesine Ankara ev sahipliği yapmaktadır. 

Yüksek teknoloji konusunda Ankara’nın en güçlü olduğu alanlardan birisinin de savunma sanayii olduğunu dile getiren Özdebir, “Yazılım da dahil olmak üzere savunma sanayiinin gözde şirketleri Ankara’da bulunmaktadır. Yerli savunma sanayimizin gelişmesi, sadece ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için değil, ekonomimizin küresel rekabet gücü için de büyük önem taşımaktadır. Savunma sanayii, teknolojik gelişmede de lokomotif rolü oynamaktadır” diye konuştu.

Özdebir daha sonra TSSK çatısı altında faaliyet gösteren firmaların geliştirdikleri ürünleri inceledi.

1 22b3c2ed-197f-43d9-b4ad-df7e67db0175