Özdebir, 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi - Ankara Sanayi Odası

Özdebir, 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Değerlendirdi

    10 Eylül 2012

Büyüme rakamlarının beklentinin altında kaldığını belirten Özdebir:
 
“Merkez Bankası freni gevşetmekte geç kaldı. İlk toplantıda faiz indirim kararı alınmalı”
 
İkinci  çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Ankara Sanayi Odası Başkanı  Nurettin Özdebir “2.9’luk  büyüme beklentimizin oldukça aşağısında kalarak bizi şaşırttı. Biz yılın ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 3,5-4 büyüdüğünü tahmin ediyorduk. Beklentimizin altında kalan ikinci çeyrek büyümesi, yıllık büyümenin yüzde 4’ün altında kalma ihtimalini güçlendirmiştir” dedi. Büyümeye iç talebin negatif katkı yaptığına dikkat çeken Özdebir, “iç talebin yavaşladığını gözlemliyorduk ama özel tüketim harcamalarındaki binde 5’lik ve özel yatırım harcamalarındaki yüzde 7,9’luk düşüş yavaşlamanın düşündüğümüzden de sert olduğunu göstermektedir” dedi.
 
Merkez Bankası’nın, Temmuz ayından itibaren freni gevşetmeye başladığını söylediğini hatırlatan Özdebir, “ikinci çeyrek büyümesi Merkez Bankası’nın ayağını frenden çekmekte geç kaldığını düşündürmektedir. Bu nedenle ilk Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirim kararı alınmalıdır” dedi.
 
ISO Birinci 500 ve İkinci 500 listesine girmeyi başaran şirketlerin neredeyse dörtte birinin zarar açıkladığını söyleyen Özdebir, “düşen kâr oranları, artan zararlar şirketlerimizin özkaynaklarını eritmektedir. İç pazarda yavaşlama devam ederse bu şirketlerin bir kısmı kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaktır. Dış talebin yavaşladığı bu dönemde iç pazarımızı kıskançlıkla korumamız gerekir. Son dönemlerde iç pazarımızın kalitesiz ve standart dışı mallarla adeta işgal edildiğini görmekteyiz. Gümrüklerde beyan edilen miktarların üstünde ve kalite standartlarına uymayan mallar ülkemize rahatça girmektedir. Bunu önlemek için hem gümrüklerdeki denetimler sıkılaştırılmalı hem de Piyasa Gözetim ve Denetim sistemi mutlaka daha etkin çalıştırılmalıdır” dedi.
 
Karşılıksız çeke hapis cezasının kaldırılmasından sonra piyasa aktörleri arasında bir güven bunalımı yaşanmasının da ekonomideki yavaşlamada etkili olduğunu belirten Özdebir, “çeklerin tahsil edilmesini kolaylaştıracak tedbirlerin alınması, müşteri sigortası uygulamasının daha iyi tanıtılması bu piyasalardaki güven bunalımının aşılmasına katkı sağlayacaktır” dedi.