Özbekistan/Yabancı Yatırım Öngörülen Yatırım Projeleri 2011 Hk. - Ankara Sanayi Odası

Özbekistan/Yabancı Yatırım Öngörülen Yatırım Projeleri 2011 Hk.

Tarihi     : 25.03.2011
İşareti    : 
 05/5000-1028
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, 2011 yılından itibaren, Özbekistan’ın doğrudan yabancı sermaye temin etmek suretiyle, gerçekleştirmesini planladığı yatırım projeleri listesi bildirilmektedir.
 
Söz konusu yatırım projeleri listesine, TOBB’un web sitesindeki www.tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/AnaSayfa.aspx adresindeki “Ülke Duyuruları” kısmından ulaşılabileceği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası