Özbekistan Ticaret Heyeti - Ankara Sanayi Odası

Özbekistan Ticaret Heyeti

Tarihi     : 06.10.2008
İşareti    : 5/5000 – 3964
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan Odamıza gelen bir yazıda, 8-11 Ekim 2008 tarihleri arasında düzenleneceği bildirilen Özbekistan’a yönelik Ticaret Heyeti’nin tarihinin 19-22 Kasım 2008 tarihi olarak değiştirildiği bildirilmektedir.

Özbekistan Ticaret Heyeti programına katılmak isteyen firmaların 10 Ekim 2008 tarihine kadar Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin Fuarlar ve Tanıtım Şubesi’ne, Birliğin web sayfasından (www.uib.org.tr)  temin edilebilecek olan başvuru formunu iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası