ÖZBEKİSTAN İLE DIŞ TİCARET HK. (12:33:45) - Ankara Sanayi Odası

ÖZBEKİSTAN İLE DIŞ TİCARET HK. (12:33:45)

Tarihi     : 02.01.2009
İşareti    :
 6/5000 –7
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz,  

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Özbekistan Dışişlerinden alınan bir notada, Türkiye’den Özbekistan’a ihraç edilen mallarda biri Türk gümrüğüne ibraz edilen gerçek, diğeri Özbek gümrüğüne ibraz edilen ve ürünün fiyatının düşük gösterildiği iki farklı fatura kullanıldığı ve böylece Özbekistan’a düşük gümrük vergisi ödendiği belirtilerek, bundan böyle Özbek makamlarınca, koşimento, fatura, CMR ve TIR karne evraklarında çıkış ülkesinin ve transit ülkelerin mühür ve kaşelerinin olup olmadığının inceleneceği, mühürsüz ve kaşesiz faturaların kabul edilmeyeceği, ayrıca sürücülerin evrakların fotokopilerini de yanlarında bulundurmaları gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sözkonusu notada ayrıca, Özbekistan’da üretimde kullanılacak hammadde ve teknolojik ekipmanlar ile transit malların sözkonusu uygulamanın dışında tutulacağının da ifade edildiği bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda; Dış Ticaret Müsteşarlığı koordinasyonunda, sözkonusu uygulamaya ilişkin mevcut veya olabilecek sorunların tespitine ve değerlendirilmesine yönelik acilen bir çalışma yapılacağı belirtilmiştir.

 

Konu ile ilgili görüşlerinizin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na iletilmek üzere en geç 5 Ocak 2009 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası