Oyuncakların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Te - Ankara Sanayi Odası

Oyuncakların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Te

Tarihi     : 28.09.2011
İşareti    : 4/5000-2927
 
Sayın Üyemiz
 
“Oyuncakların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Tebl (Tebl No: 2011/50)” 28.09.2011 tarih ve 28068 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bu Tebliğin amacı, Ek’inde yer alan ürünlerin, 17/05/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik’e uygun olup olmadığının elektronik ortamda ve risk esaslı olarak ithalatta denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar. Avrupa Birliği üyesi ülkeler menşeli ve A.TR Belgesini haiz ürünlerin ithalatında bu Tebliğ uygulanmaz.
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası