Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/10) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/10) Hk.

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-24
 
Sayın Üyemiz,
 
17/05/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, “Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/10)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası