Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüş - Ankara Sanayi Odası

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Taslağı Görüş

Tarihi  : 26.08.2012
İşareti : 4/5000-3043
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, 21.06.2013 tarih ve 28684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karar’ın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülen, bazı ürünlere yönelik mevzuat hazırlama ve piyasa gözetimi ve danetimi yapma görevinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verildiği bildirilmektedir.
 
Ayrıca, ilgi yazıda, bahsi geçen ürünlerden, “Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın hazırlandığı  belirtilerek, konuya ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 28 Ağustos  2013 Çarşamba  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası