ÖTV VERGİSİ HK. - Ankara Sanayi Odası

ÖTV VERGİSİ HK.

Tarihi     :04.09.2008
İşareti    :6/5000 –3662

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

Odamız Mali Müşavirliği tarafından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

04.09.2008 gün, 26987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile etilen üretiminde kullanılacak sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) teslimlerinde uygulanan özel tüketim vergisi 05.09.2008 tarihinden geçerli olmak üzere sıfır’a indirilmiştir.  Sözü edilen kararla yine 05.09.2008 tarihinden geçerli olmak üzere Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı Listenin (B)  cetvellerinde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi tutarları değiştirilmiştir.  18.08.2008 gün, 2008/14061 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ektedir.

Ek: Bakanlar Kurulu Kararı için tıklayınız

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası