Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ - Ankara Sanayi Odası

Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 03.01.2012
İşareti : 04/5000-57
 
 Sayın Üyemiz,
 “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18)” 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası