OTİM/F-Gaz Çalıştayı Çıktıları ve Eylem Planı Hk. Görüş - Ankara Sanayi Odası

OTİM/F-Gaz Çalıştayı Çıktıları ve Eylem Planı Hk. Görüş

Tarihi :  27.12.2011
İşareti : 4/5000-
4023 
İrtibat : tanju.cetin@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Florlu Sera Gazlarına ilişkin Avrupa Birliği Tüzüğü (842/2006/EC) ile Ozon tabakasını incelten Maddelerin Kontrolüne İlişkin Avrupa Birliği Tüzüğü (1005/2009/EC)nün mevcut mevzuatımızla uyumlaştırılması çalışmalarının Bakanlığın koordinasyonunda gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, bahse konu çalıştay çıktılarına dayanılarak oluşturulan eylem planı hakkında Odamızın görüşü talep edilmiştir.
 
Ekte yer alan söz konusu eylem planı ile ilgili görüş ve önerilerinizi Ek’te yer alan Görüş Bildirim Formu’na yazarak en geç 06.01.2012 tarihinde mesai bitimine kadar Odamızın 312-417 52 05 numaralı faksına veya tanju.cetin@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası