OSBÜK- ABD Enerji Verimliliği Proje Tanıtım Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

OSBÜK- ABD Enerji Verimliliği Proje Tanıtım Toplantısı

    26 Eylül 2012

Tarihi  : 26.09.2012
İşareti : 05/5000-3018
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
OSBÜK-Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu tarafından Odamıza iletildiği üzere; Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan anlaşma gereğince, ABD Enerji Bakanlığı; ülkesindeki konu ile ilgili uzman kuruluş ve/veya kişileri Türkiye’de görevlendirmekte, projeye katılmak isteyen sanayi tesislerinde yaptıkları incelemeler sonucunda enerji verimliliği konusunda önerilerde bulunarak, enerjinin daha verimli kullanılması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Geçtiğimiz yıl bu konuda pilot bölge olarak seçilen İzmir Atatürk OSB’de faaliyet gösteren 20 sanayi tesisinde yapılan çalışmalar sonucu, %20-30’a varan enerji tasarrufu sağlandığı bildirilmektedir.
 
Pilot uygulamada alınan başarılı ve faydalı sonuçlar üzerine, ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, söz konusu projenin kademeli olarak ülkemiz genelinde yaygınlaştırılması amacıyla, projenin tanıtılması ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki sonuçlardan bilgi verilmesi için, Ankara ve Gaziantep illerimizde iki ayrı toplantı yapılmasına karar verilmiştir.
 
ABD Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı ile üst düzey yöneticilerin katılacağı, Enerji Verimliliği Proje Tanıtım Toplantısı 27 Eylül 2012 günü ASO I. OSB Konferans Salonunda saat 09:30-13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
Katılımlarınız için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
 
LCV
Tel     : (0 312) 419 18 00, Faks : (0 312) 419 27 00
E-posta:  info@osbuk.org.tr, Web  : www.osbuk.org.tr