OSB’lerdeki Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tahsisi Hk. - Ankara Sanayi Odası

OSB’lerdeki Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tahsisi Hk.

Tarihi    : 26.08.2011
İşareti   : 4/5000 –2684
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik”26.08.2011 tarih ve 28037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası