Ortak Transit Yönetmeliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ortak Transit Yönetmeliği Hk.

Tarihi    : 25.08.2011
İşareti   : 4/5000 –2663
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Ortak Transit Yönetmeliği” 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası