Orta Asya İş Forumu Hk. - Ankara Sanayi Odası

Orta Asya İş Forumu Hk.

Tarihi     : 04.11.2011
İşareti    : 05/5000-3378
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz, 
 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslami Ticareti Geliştirme Merkezi’nden alınan bir yazıda, İslami Ticareti Geliştirme Merkezi, Kazakistan İhracat ve Milli Yatırım Ajansı (KAZNEX INVEST) ve Uluslararası İslam Finansman Şirketi’nin (ITFC), 22-23 Kasım 2011 tarihlerinde, 1. İİT- Orta Asya İş Forumu’nu gerçekleştireceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası