Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 201 - Ankara Sanayi Odası

Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 201

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-18
 
Sayın Üyemiz,
 
Orman yetiştirme materyallerinin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenleyen, “Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2012/17)” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası