Orman Kanununa Göre Alınacak İzinler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Orman Kanununa Göre Alınacak İzinler Hk.

Tarihi   :  09.11.2010
İşareti  : 4/5000 – 3775
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın yazısına atfen, 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 18 inci maddelerine göre verilecek izinlere ilişkin tanım, şekil, şart ve esasların düzenlenmesi maksadıyla hazırlanan “Orman Kanunu’nun 17 ve 18 inci Maddeleri Uygulama Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere,  http://web.ogm.gov.tr/birimler/merkez/kadastro adresinde yayımlanan sözkonusu taslak hakkındaki görüşlerinizin en geç 12 Kasım 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası