Orman Kanunu’nun 16’ıncı Maddesi Uygulama Yönetmeliği Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Orman Kanunu’nun 16’ıncı Maddesi Uygulama Yönetmeliği Taslağı

Tarihi     :16.07.2010
İşareti    :4/5000-2454
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; “Orman Kanunu’nun 16’ıncı Maddesi Uygulama Yönetmeliği Taslağı”nın görüşlere açıldığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu Yönetmelik Taslağı ile ilgili olarak görüşlerinizin  “ Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”’a işlenmek suretiyle en geç 22.07.2010 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası