Organize Sanayi Bölgesi Arsa Bedelleri Destekleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Organize Sanayi Bölgesi Arsa Bedelleri Destekleri Hk.

Tarihi     :03.10.2011
İşareti    :04/5000-2980
 
Sayın Üyemiz,
 
10 kişi çalıştırmayı ve işletmeyi 1,5 yıl içerisinde faaliyete geçireceğini taahhüt eden yatırımcıların Organize Sanayi Bölgelerinde yapacağı yatırımlara arsa bedelleri konusunda verilen destekleri içeren “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 2011/2151 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararınca 8/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası