Organ Seçimlerinin Tarih Değişikliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

Organ Seçimlerinin Tarih Değişikliği Hk.

    25 Ocak 2013

Tarihi    :  29 .01.2013
İşareti   :  07 /5000-  286
İrtibat   :
sicil@aso.org.tr
  
Sayın Üyemiz,

” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin  Genel  Kurul  Dışındaki  Organlarının  Seçim Tarihleri ile Oda ve Borsa  Organlarının  Seçim Tarihlerinin Belirlenmesine Dair Karar” 29.01.2013 tarih ve 28543 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
  
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

 
28/1/2013  TARİHLİ ve 2013/4244 SAYILI

 KARARNAMENİN EKİ 

KARAR

MADDE 1 – (1) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan 4/6/2012 tarihli ve 2012/3237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2013 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlanması gereken oda ve borsaların organlarının seçimleri, 2013 yılının Mayıs ayında başlayıp Haziran ayında tamamlanır.

MADDE 2 – (1) 5174 sayılı Kanunun 85 inci maddesi gereğince 2013 yılının Mayıs ayında yapılması gereken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin genel kurul dışındaki organlarının seçimleri 2013 yılının Ağustos ayında yapılır.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.