Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hk.

    19 Temmuz 2012

Tarihi : 19. 06.2012
Sayı : 07 /5000 – 2357

 
Sayın Üyemiz,     
 
Türkiye  Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 5174 sayıda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü maddesi gereğince 2012 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken oda ve borsaların organ seçimlerinin, 2013 yılının Şubat ayında başlayıp Mart ayında tamamlanması ;  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 23/5/2012 tarihli ve 3895 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/6/2012 kararlaştırılmış ve Resmi Gazetenin 23/06/2012 tarihli ve 28332 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmiştir.
 
Sözkonusu yazıda ayrıca, “Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırlması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, “Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazetenin 03/06/2012 tarihli ve 28312 sayılı nüshasında  yayımlandığı bildirilmiştir.
 
Anılan Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelikler ekte gönderilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası