Organ Seçimlerine İlişkin Duyuru - Ankara Sanayi Odası

Organ Seçimlerine İlişkin Duyuru

Tarihi   :  07 .12.2012
İşareti   : 
 07 /5000- 68 
İrtibat   : sicil@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Oda Organ Seçimleri Bakanlar Kurulu’nun 04.06.2012 tarih ve 2012/3237 sayılı kararı ile 2013 yılının Şubat ve Mart aylarına ertelenmiştir.
 
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Barsalar Kanunu’nun 83. maddesi uyarınca Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi seçimlerine seçmen olarak katılabilmek veya bu organlara seçilebilmek için Oda kaydı gerektiren ticari veya sınai faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi  olma şartı arandığından, üyelerimizin Odamızdaki vergi  kayıtlarını kontrol ederek, kayıtlarındaki hata veya eksiklikleri güncellemeleri gerekmektedir.
 
Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 08.01.2013-09.01.2013 tarihleri arasında hergün mesai saatleri içinde Odamız’ın Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere adresinde, asma katta bulunan duyuru panosunda incelemeye açık olacaktır.
 
Bu süre içerisinde kayıtları düzeltmeyen üyelerimizin Oda kayıtları doğru kabul edilecektir.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası