Organ Seçimleri Yönetmeliği Hükümleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Organ Seçimleri Yönetmeliği Hükümleri Hk.

Tarihi     : 29.08.2008
İşareti   :
7/5000 –3563
Yanıt      : sicil@aso.org.tr 
 

Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 18.08.2008 tarih ve 34943 sayılı yazıda, 01.08.2008 tarihli Resmi Gazetede neşredilerek yürürlüğe girmiş olan 5795 sayılı Kanunun 3. maddesi ile 5174 sayılı kanunun 83. maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yapılarak “ahzukabz” ibaresinin “bağlayıcı işlem yapma” ibaresine dönüştürüldüğü bildirilmiştir.
 
Ayrıca, Organ Seçimleri Yönetmeliği hükümlerinin, Kanundaki bu değişiklik yönünde değiştirileceği, ancak; meri olan madde hükmüne göre seçim tarihinden geriye dönük altı ay içinde temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip tüzel kişi temsilcisinin bu yetki süresinin dolması halinde, aynı kişinin yeniden yetkili kılınması şartıyla bu yetkinin seçim tarihinden en az altı ay öncesini kapsaması şartının aranmayacağı bildirilmektedir.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası