Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar Hk.

Tarihi  : 08.07.2013
İşareti : 
4/5000-2487
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar” 06.07.2013 tarih ve 28699 sayılı Resmi Gazete’de-Mükerrer yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası