Onuncu Kalkınma Planı - Ankara Sanayi Odası

Onuncu Kalkınma Planı

    16 Ekim 2012

Tarihi     :  16.10.2012
İşareti    : 
8/5000
İrtibat    : egitim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gelen yazıda, 05.06.2012 tarih ve 28314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/14 nolu Başbakanlık Genelgesi uyarınca Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) çalışmaları kapsamında hazırlanan “Sosyal Güvenlik Sisteminin Sürdürülebilirliği Özel İhtisas Komisyonu 1. Taslak Raporu” ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Söz konusu Taslak Raporuna ilişkin görüş ve önerilerinizin olması durumunda 23.10.2012 tarihine kadar egitim@aso.org.tr adresine göndermeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası