Onuncu Kalkınma Planı- Üretimde Verimliliğin Arttırılması Programı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Onuncu Kalkınma Planı- Üretimde Verimliliğin Arttırılması Programı Hakkında

Tarihi  : 07.04.2014
İşareti : 4/5000-1176
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 6 Temmuz 2013 tarihli ve 288699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren “Onuncu Kalkınma Planı” kapsamında 2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer almakta olan eylemler ile Girdi Tedarik Stratejisi(GİTES) gibi stratejiler de dikkate alınarak oluşturulan taslak eylem planı hakkında Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüşlerinizin en geç 11 Nisan 2014 Cuma  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası