ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR: Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH Tüzüğü - Ankara Sanayi Odası

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR: Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH Tüzüğü

ANKARA SANAYİ ODASI
Atatürk Bul. No:193 Kavaklıdere/ Ankara
Tel : (0312) 417 12 00    Faks : (0312) 417 52 05
e-posta : aso@aso.org.tr      web :
http://www.aso.org.tr


ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

Tarihi     : 19.11.2008
İşareti    : 5/5000 – 4501
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Avrupa Birliği Yeni Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlaması) Sistemine ilişkin 1907/2006/EC sayılı AB Tüzüğü 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Anılan Tüzüğe göre, kimya ve ara girdi tedarik eden sanayinin kimyasalların neden olduğu riskleri yönetebilmek üzere daha fazla sorumluluk alması ve maddelere ilişkin güvenlik bilgilerini temin etmesi gerekmektedir. Üreticiler ve ithalatçılar ise, üretime ve ticarete konu maddelerin özelliklerine ilişkin bilgileri toplamakla sorumludurlar. Ayrıca, kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama süreçlerine müteakip, uygun alternatiflerin tespiti ile en tehlikeli kimyasalların aşamalı bir şekilde ikamesinin öngörülmektedir.

Bahse konu Tüzük, AB’de üretilen ve AB pazarına ithal edilen “kimyasal madde” için, kayıt, değerlendirme, izin ve kısıtlama sürecinin yeniden belirlenmesini kapsamaktadır.

Bu çerçevede, AB ülkelerine, 1 tonu aşan kimyasal madde veya 1 tonu aşan kimyasal madde içeren bir ürün ihraç ediliyorsa, REACH Tüzüğüne göre bu kimyasal maddenin Finlandiya’nın Helsinki şehrinde bulunan Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (AKA) kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

REACH’in fiili ilk uygulaması olan “ön kayıt” süreci, 1 Haziran 2008 tarihinde başlamış olup, 1 Aralık 2008 tarihinde sona erecektir. Firmalarımız, ön-kayıt sürecinde, kimyasal maddelerini AKA’ya (ön-kayıt için gereken bilgileri sundukları takdirde) kaydettirmeleri durumunda, bahse konu kimyasal maddelerin miktarları, tehlike boyutları (sınıflandırması)ve faz-içi ya da faz-dışı olma özelliklerine göre, (madde kayıt dosyası sunumu için) 2010, 2013 ve 2018’e kadar sürecek olan geçiş sürelerinden faydalanabilecektir. Ön-kaydı yapılmayan bir kimyasal maddenin, masraflı ve zahmetli olan kayıt dosyası oluşturuluncaya kadar, AB’de üretimine veya AB’ye ithalatına izin verilmeyecektir. Ön-kaydını yaptırmayan AB’ye ihracat yapan firmalarımızın, ihracatlarının kesintiye uğramaması için, 1Aralık 2008 tarihine kadar ön kayıtlarını yaptırmaları çok büyük önem arz etmektedir.

Ön-kayıt sürecini değerlendiremeyen firmalarımızın, 1 Aralık 2008 tarihi sonrası, Avrupa Ekonomik Alanı (İsviçre hariç) ülkelerine yapacakları ihracatın REACH Tüzüğü 5.maddesi gereğince “fiili olarak engelleneceği”hususu bildirilmiştir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) Üye Ülkeler Komitesi (MSC)’nin, bu kapsamda “izne tabii” olabilecek “15 adet “Yüksek Önem Arz Eden (SVHC) Madde” listesi belirlediğini ve bahse konu  15 maddeyi “izne tabi maddeler olarak AKA resmi web sitesinde (http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_38_candidate_list_20081028.pdf) duyurduğunu bildirilmiştir.

Firmalarımızın aşağıda belirtilen hususları önemle dikkate almaları gerekmektedir.

         Avrupa Ekonomik Alanı (İsviçre hariç) ülkelerine yılda 1 ton veya daha fazla Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SHVC madde) ya da SHVC madde içeren müstahzar gönderen ihracatçılarımız izin prosedürüne tabi olacaklardır.

         Tedarik zinciri boyunca, bu maddeleri tedarikçilerinden alan ihracatçılarımız eşyalarında kullandıkları SHVC maddelerinin bildirimlerinden yükümlü olmak istemiyorlar ise, tedarikçilerinden kendi kullanım alanlarının da kayıt dosyasında belirtilmesini istemelidirler.

         “Aday liste” dahil olmak üzere yayınlanacak olan listelerde yer alan tüm SHVC maddeler, birden fazla sektörde kullanıldığından, sektörel birliklerin, derneklerin üyelerine konu ile ilgili duyurularını sürekli yenilemeleri gerekmektedir.

         İhraç ettikleri ürünlerde bu maddelerden yer alması durumunda, ihracatlarını tehlikeye sokmamaları açısından, ikame mal arayışına girmeleri, bunun için tedarik zinciri boyunca teknik anlamda iletişimlerinin güçlü olması ve bu listede yer alan SHVC maddelerin, zararsız olan muadil ürünler ile ikamelerini sağlamak açısından Ar-Ge çalışmalarına önem vermeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) Üye Ülkeler Komitesi (MSC) tarafından Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SHVC) olduğu tespit edilen maddeler:MADDE İSMİ

CAS NO

EC NO

SVHC OLARAK TANIMLAMA TEMELİ