ÖNEMLİ VE SÜRELİ: Sanayi Sicil Belgesi Bulunan Firmaların Dikkatine!!! - Ankara Sanayi Odası

ÖNEMLİ VE SÜRELİ: Sanayi Sicil Belgesi Bulunan Firmaların Dikkatine!!!

Tarihi     :09 .02.2010
İşareti    :4/5000-488

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesinde; “Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini Yıllık İşletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren 4 ay içerisinde Sanayi Ticaret Bakanlığı (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine) göndermeye mecburdurlar” hükmünün yer aldığı ifade edilmiştir.
 
Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgesi bulunan firmaların 2009 yılına ait bilgileri içeren Yıllık İşletme Cetvellerini 30 Nisan 2010 tarihi sonuna kadar T.C. Ankara Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi gereğince 572 TL İdari Para Cezası uygulanacaktır. 
 
Bu nedenle, Sanayi Sicil Belgesi bulunan üyelerimizin 572 TL tutarındaki İdari Para Cezasına maruz kalmamaları için, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden temin edecekleri Yıllık İşletme Cetveli Formlarını doldurarak 30 Nisan 2010 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.  
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası 
 
Not: Firmalar, Sanayi Sicil Belgeleri olup olmadığına ilişkin bilgiyi ve Yıllık İşletme Cetveli Formlarını Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden temin edecek ve Sanayi Sicil Belgeleri mevcutsa Yıllık İşletme Cetvellerini, formu temin etmiş oldukları Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 
 
Sözkonusu işlemler ve detaylı bilgi için;
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü
Adres: İstanbul Cad. No:30 ULUS/ANKARA
Tel: 310 66 81