-ÖNEMLİ- Türk Standardları Enstitüsü Uygulamaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

-ÖNEMLİ- Türk Standardları Enstitüsü Uygulamaları Hk.

    28 Mayıs 2012

Tarihi :  28.05.2012
İşareti : 4/5000-1801
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türk Standardları Enstitüsü tarafından bazı konulardaki uygulamalarına ilişkin yapılan açıklamalar aşağıda yer almaktadır.
 
1-Her adres değişikliğinde yapılan incelemelerde belge yenilenmesi istenmesi:
 
a)     Firmanın üretim yeri değişmemiş, sadece belediyelerin verdiği yeni sokak, yol numaraları ve bina numaraları değişmiş ise, firmada inceleme yapılmadan komisyon kararı ile üretim yeri değişikliği yapılır ve belgesi yeni adrese göre düzenlenir. Ücreti karşılığı belge verilir
 
b)     Firmanın üretim yeri değişmişse, üretim teçhizatını yeni adrese taşıması gerekir. Bu durumda firma incelemesi yeniden yapılır. Yeni üretim yeri incelenir, ürünlerden numune alınır, olumlu olması durumunda komisyon kararı ile yeni üretim yerine, yeni adrese göre belge düzenlenir.
 
c)      Firmanın merkez adresi değişmişse, firmanın bu durumda, üretim yeri incelenmez, sadece komisyon kararı ile merkez adresi değişikliği yapılır. Bu hizmet için ücret alınmaz.
 
2-Hizmet Yeterlilik Belgesi için gidilen araba servislerinde her bir araç markası için marka sorumlusu istenmesi
 
Hizmet Belgelendirme Yönergesinin 15. maddesine göre, taşınarak adres değiştiren firmalarda yeniden inceleme yapılmakta ve inceleme sonucu uygun olduğunda yeni adrese göre belge düzenlenmektedir. Hizmet verilen adres bilgileri ilgili belediye tarafından numarataj değişikliğine uğratılmışsa (taşınmadan adres değişikliği) bu durumda iş yerinde inceleme yapılmadan ücreti karşılığı belge verilmektedir.
 
TS 12047 Yetkili Servisler-Motorlu Araçlar İçin-Kurallar Standardı ile ilgili olarak belgede yazılı ya da belgeye yazdırılacak her bir araç markası için marka sorumlusu istenmektedir. Servis teknik sorumlusu gerektiğinde bir markanın marka sorumluluğunu da üstlenebilmektedir. Motorlu araç servislerinde standardın öngördüğü personel sayısının fazla olması ve işletmelere aşırı mali yük getirmesi sebebiyle bir firmanın bu yöndeki şikayeti değerlendirilmiş ve 03.05.2012 tarihinde personel sayısının azaltılması amacıyla standardtta tadilat istenmiş ve işlemleri sürdürülmektedir.
 
TSE tarafından yapılan yukarıdaki açıklamaları bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası