Önemli!!! “Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı” İle “İhracat Kredisi Destek Prog - Ankara Sanayi Odası

Önemli!!! “Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı” İle “İhracat Kredisi Destek Prog

    3 Aralık 2010

Tarihi     :06.12.2010
İşareti    :4/5000 – 4017
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, KOSGEB’in yazısına atfen; “Ölçek Endeksli Büyüme Kredisi Destek Programı” ile “İhracat Kredisi Destek Programı”nın başlatılmış olduğu bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası