Önemli! Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) İle İlgili Olarak Firmaların Yükümlülükleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Önemli! Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) İle İlgili Olarak Firmaların Yükümlülükleri Hk.

ÖNEMLİ  
DIŞ TİCARET VERİ SİSTEMİ (DTVS) İLE İLGİLİ OLARAK FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
Tarihi   :  22.11.2010
İşareti  :  4/5000-3839
 
İlgi: 2.11.2010 tarih ve 3706 sayılı e-posta duyurumuz
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, DTM bünyesinde, Dış Ticaret Veri Sistemi (DTVS) adında bir yazılım çalışmasının sürdürüldüğü, bu sistem ile tüm izin ve uygunluk başvurularının belge üretilmeksizin yapılıp sonuçlandırılması ve firmalarla iletişimin elektronik ortama taşınmasının öngörüldüğü belirtilmektedir.
 
Bu sistem ile tüketicilere ve firmalara kaliteli ve güvenli ürünlerin sunulması, riskli ürünlerin ve firmaların daha iyi şekilde takibi, ayrıca üretici ve ihracatçıların gümrüklerde bekleme sürelerinin azaltılmasının hedeflendiği ifade edilmiş ve 18.10.2010 tarih ve 27733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/41 sayılı “Dış Ticaret Veri Sistemine İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” çerçevesinde, ihracat ve ithalat faaliyeti gerçekleştiren firmaların elektronik ortamda tanımlanması ve bu firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesi hakkında usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.
 
Buna göre; firmaların DTVS’ye giriş yaparak sistemi kullanmaya hazır olmaları gerekmektedir. İşlemler iki aşamada gerçekleştirilecek olup, ilk aşamada firmanın sistemde tanımlanması, ikinci aşamada da tanımlanması yapılmış olan firma adına DTVS’de işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir.
 
Konuyla ilgili detaylı açıklamaları içeren DTM yazısı ekte sunulmuştur.
 
Üyemiz firmaların, uygulama başladıktan sonra sorun yaşamamaları açısından, konu hakkında bilgi edinmeleri ve gerekli ilk işlemlerini gerçekleştirmeleri önemle duyurulur.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
Ankara’da detaylı bilgi için:
Ankara Grup Başkanlığı
Mithatpaşa Cad. No:18/3 Kızılay/ANKARA
Tel: 431 66 40, 431 66 41, 431 66 42