– Önemli – Devlet Demir Yolları Bağlantı Hattı Tespit Araştırması - Ankara Sanayi Odası

– Önemli – Devlet Demir Yolları Bağlantı Hattı Tespit Araştırması

    29 Kasım 2012

Tarihi  : 29.11.2012
İşareti : 05/5000-3516
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde yük taşımacılığına büyük önem atfetmekte olup, söz konusu toplam taşımacılık içindeki demiryolu payının artırılması vasıtasıyla, ulaştırma maliyetlerinin düşürülmesi; karbondioksit: saliminin asgari düzeye çekilerek çevrenin korunması, kalkınmanın sürdürülebilir olması, güvenli ulaştırmanın tesisi ve Türkiye’nin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılması mümkün olabileceği ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda; demiryollarının; “kapıdan kapıya ulaştırma” prensibi ile yaygınlaştırılması ve kullanımının teşviki ulaştırma politikası olarak tespit edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu politika ile uyumlu eylem planlan geliştirilmiş olup, geliştirilen eylem planlarından en önemlisi, mevcut demiryolları hattından yıllık asgari 200.000 ton ve üzeri taşıma potansiyeli olan tüm özel ve tüzel statüdeki OSB, fabrika, tesis, stoklama sahası, her türlü sanayi ve tarımsal üretim merkezi yerlere iltisak hattı (demiryolu bağlantı yollan) çekilmesi hususunda bir olabilirlik çalışması hazırlandığı belirtilmektedir.
 
Çalışma Türkiye genelinde yapılacak olup, iltisak hattının çekilmesinde fayda mütalaa edilecek yerler tespit edilerek, iltisak hatlarının geçeceği güzergahlar belirleneceği,  söz konusu çalışmada ayrıca, halihazırda yıllık taşıma kapasitesi 100.000 ton olup, önümüzdeki yıllar içinde yıllık taşıma kapasitesinin 200.000 tona çıkması muhtemel yerler de belirleneceği ifade edilmektedir. Maliyeti TCDD bütçesinden karşılanacak olan proje vasıtasıyla, sanayicimize, OSB’lere, KOBİ’lere, ve üretimini yerel ve küreselleşen pazarlara ihraç etmeyi de hedefleyen kurum ve kuruluşlara azami destek olunması amaçlandığı belirtilmektedir.
 
Söz konusu çalışmayı yapmak üzere aşağıda iletişim bilgileri verilen bir yüklenici danışman firma, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiş olup, çalışmalara başlandığı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
Yüklenici Danışman Firma:
PGİobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Tel : 0(312) 439 30 33, Faks: 0(312) 439 30 29
e-mail : info@pglobal.com.tr. web : www.pglobal.com.tr
Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar/ANKARA