ONAYLI TEDARİKÇİ FAALİYETİ DUYURUSU - Ankara Sanayi Odası

ONAYLI TEDARİKÇİ FAALİYETİ DUYURUSU

    1 Kasım 2018

İşareti : 05/5000-2753
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından iletilen Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) yazısında, MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (b) bendi uyarınca yapacağı mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti ile yapım işlerinde uygulanacak esas ve usullerin belirlendiği 17 Temmuz 2017 tarihli 2017/10605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Askeri Fabrikaların mal ve hizmet alımı yapacağı firmaları kalite, teknik yeterlilik, finansal güç gibi kriterleri sağlayan tedarikçilerden alabilmesi amacıyla onaylı tedarikçi havuzu oluşturabilmesine imkan tanındığı ifade edilmekte ancak MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne onaylı tedarikçi olmak isteyen tedarikçilerin başvurularının 11 Nisan 2018 tarihinden itibaren alınmaya başlansa da şu ana kadar yapılan başvuru sayısının yetersiz olduğu vurgulanmaktadır.

Yazıda devamla, 31.12.2019 tarihinden sonra söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen tutarları aşan alımların “Belirli İstekliler Arasında İhale Usulüne” göre ve onaylı tedarikçilerden yapılması gerektiği iletilmektedir.

Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı ülkemizin çeşitli illerinde faaliyet gösteren 27 Askeri Fabrikaya, söz konusu fabrikaların faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet teslim etmek isteyebilecek üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

antalya escort