Onaylanmış KİŞİ STATÜSÜNE İlişkin Gümrük Genel Tebliği - Ankara Sanayi Odası

Onaylanmış KİŞİ STATÜSÜNE İlişkin Gümrük Genel Tebliği

    3 Ocak 2012

Tarihi  : 02.01.2012
İşareti : 04/5000-24
 
Sayın Üyemiz,
 
Onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan,  mavi hat, kısmi teminat,  götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen; “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği” 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası