ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ HK.

    28 Şubat 2017

İşareti : 05/5000-561
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 23.11.2016 tarihli ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” kapsamında, 15.08.2017 tarihinden itibaren “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” tek tip olarak verilecek olup, bu belge ile, söz konusu belge sahiplerine gümrük işlemlerinde bir takım kolaylıklar sağlanacağı ifade edilmektedir.


Konu ile ilgili olarak Gümrük ve ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, bir örneği ilişikte sunulan bilgi notu ile yukarıda belirtilen değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tebliğ metnine http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/oks-tebligi-degisikligi-duyurusu adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek: Bilgi Notu

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno