Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hk.

    21 Aralık 2010

 
Tarihi     : 21.12.2010
İşareti    : 4/5000-4188
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik ” 21.12.2010 Tarih ve 27792 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası