Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri - Ankara Sanayi Odası

Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri

    16 Şubat 2015

Tarih: 16.02.2015
İşareti: 05/5000-425
İrtibat:dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ankara Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemlerin; “3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu” ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütüldüğü bildirilmektedir.
 
Bahse konu işlemlere ilişkin detaylı bilgi ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası