ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER HK. - Ankara Sanayi Odası

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER HK.

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER HK.
 
Tarihi     :11.02.2010
İşareti    :4/5000- 522
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Ankara Valiliği sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin işlemlerin 24.07.1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü, 31.12.2009 tarih ve 27449 (4.mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sözkonusu yönetmeliğin 9.maddesinin;
 
a)    Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik tartı aletleri, okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, maksimum kapasitesi 2000 kg’dan fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir,
 
b)    Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir yaptırılması zorunludur.
 
Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından yapılır. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır.
 
11.maddesi; “Uzunluk ölçüleri (Tek parçalı ağaç metreler), Akıcı maddeler için hacim (debi) ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma terazileri, Tek kollu kantarlar, İbreli Teraziler, Maksimum kapasitesi 2000 kg’a kadar(2000 kg dahil) elektronik tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin iki yılda bir yapılması yaptırılması zorunludur. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca yapılır. Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başlanarak hesaplanır.” Şeklinde düzenlenmiştir.
 
Halen kullanımda bulunan ve periyodik muayene süreleri dolan ölçü ve ölçü aletlerinin, yukarıda bahsedilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde periyodik muayenelerin yaptırılarak damgalattırılması gerekmekte olduğunu, bu muayeneleri yaptırmayanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu çerçevesinde işlem yapılacağını ifade etmişlerdir.
 
Bu nedenle, kullanmakta olduğunuz ve periyodik muayene süreleri dolan 9.maddede belirtilen ölçü ve ölçü aletleri için Müdürlüklerine, 11.maddede belirtilen ölçü ve ölçü aletleri için bağlı bulundukları Belediye Grup Merkezi Ölçü ve Ayar Memurluklarına 01 Mart 2010 Pazartesi günü mesai bitimine kadar müracaat edilmesini teminen konuyu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası